Avioehto

Avioehtosopimuksen tarkoituksena on rajoittaa tai sulkea kokonaan pois aviopuolison avio-oikeus omaisuuteesi. Sopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai avioliiton aikana, ei kuitenkaan enää sen jälkeen, kun avioeroasia on tullut vireille. Avioehtosopimus voi olla yksipuolinen tai molemminpuolinen ja se voi koskea kaikkea omaisuutta tai vain osaa omaisuudesta. Se voidaan myöskin rajoittaa koskemaan vain tilannetta, jossa avioliitto purkautuu avioeron johdosta, jolloin avio-oikeus on voimassa avioliiton purkautuessa puolison kuoleman johdosta. Avioehto tulee voimaan vasta maistraatin rekisteröityä sopimuksen. Avioehtosopimuksella on yhtymäkohtia perintöoikeudellisten kysymysten kanssa, minkä johdosta avioehtosopimus on suositeltavaa tehdä juristin avustuksella.