Edunvalvontavaltakirja

Siinä tilanteessa kun tulet itse kyvyttömäksi hoitamaan asioitasi, niitä voi hoitaa vain maistraatin tai käräjäoikeuden määräämä edunvalvoja, tai jos olet toimintakykyisenä tehnyt edunvalvontavaltakirjan, valtakirjassa mainittu valtuutettu. Edunvalvontavaltakirjalla on monia etuja edunvalvontaan verrattuna: saat itse määrätä valtuutetun henkilöstä ja asioiden hoitaminen onnistuu kevyemmällä byrokratialla ja on siksi edullisempaa. Huolellisesti laaditussa valtakirjassa pystytään ennakoimaan monia ongelmatilanteita, siksi sen laatiminen juristin avustuksella on kannatettavaa. Edunvalvontavaltakirjan lisäksi saattaa olla aiheellista samaan aikaan miettiä hoitotahdon tarpeellisuutta.

Edunvalvontavaltakirja

Laaditaan yksilöllisten tarpeidesi pohjalta. Mm. omaisuuden laatu vaikuttaa hintaan. 

124-150€

Erityisen vaativa edunvalvontavaltakirja

Valtakirja sisältää laajasti toimiohjeita tai siinä ennakoidaan esim. elinkeinotoiminnan jatkamiseen liittyviä kysymyksiä.

150-250€