Ositus- ja perinnönjakokirjat

Avioeron tultua vireille puolisoiden välillä on mahdollisuus toimittaa ositus, joka tarkoittaa puolisoiden aviovarallisuussuhteen purkamista. Mikäli puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, kummankin avio-osa on puolet puolisoiden yhteenlasketusta netto-omaisuudesta. Enemmän omistava maksaa tasinkoa vähemmän omistavalle niin, että molemmille jää omaisuutta laskennallisen avio-osan verran. Siltä osin kuin puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen osituksen sijaan toimitetaan omaisuuden erottelu.

Perinnönjaon tarkoituksena on konkreettisesti erottaa perinnönsaajalle hänen osansa kuolinpesän omaisuudesta.

Ositus ja perinnönjako saadaan useimmiten toimitettua puolisoiden / pesän osakkaiden välisellä sopimuksella. Sopimuksen tekoon liittyy tiukkoja muotovaatimuksia, minkä vuoksi se kannattaa ainakin tarkistuttaa juristilla. Mikäli puolisot / pesän osakkaat ovat erimielisiä, ositusta tai jakoa varten voi hakea pesänjakajaa käräjäoikeudelta.