Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on lain edellyttämä toimitus, joka on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirjaan luetteloidaan perittävän (ja lesken, jos perittävä on naimisissa) varat ja velat. Lopputuloksen perusteella verottaja määrää perintöveron. Erinäisillä ratkaisuilla maksettavaksi tulevan veron määrään voi pystyä vaikuttamaan merkittävästikin, minkä vuoksi perukirjan laatiminen juristin avustuksella on usein kannattavaa. Merkityksellinen asia voi olla esimerkiksi se, missä laajuudessa testamentin ottaa vastaan tai se, olisiko perinnöstä luopuminen jossain tilanteissa järkevää. Joskus saattaa myös olla aiheellista juristin kanssa pohtia, miten toimia perunkirjoituksen jälkeen; jakaako pesä vai pitää jakamatta. Perukirjan laatimiseen käytettävä työmäärä vaihtelee huomattavasti. Alla esimerkkejä hinnoittelustani.

Pieni pesä

Vähimmäishinta kattaa toimenpiteet pesässä, jossa on muutama pesän osakas, omaisuus koostuu muutamasta pankkitilistä ja pesään sisältyy vain vähäinen määrä velkoja.

alk.248€

Tavanomainen pesä

Vähimmäishinta kattaa toimenpiteet pesässä, jossa pesän osakkaiden selvittäminen on nopeaa, omaisuus koostuu muutamasta pankkitilistä, omistusasunnosta ja tavanomaista määrästä muuta omaisuutta. Myös velkojen määrä on tavanomainen. Yksinkertainen testamentti (rintaperillisten puolisoiden avio-oikeus suljettu pois) sen tiedoksiantoineen voi sisältyä tavanomaiseen pesään, mutta yleisemmin testamentti sisältää sellaisia verovaikutuksia, joiden selvittäminen ei kuulu enää tavanomaisen pesän palkkioon.

alk.372€

Suuri pesä

Vähimmäishinta kattaa toimenpiteet pesässä, jossa on suuri määrä osakkaita tai osakkaiden selvittäminen on työlästä, omaisuus sisältää edellä mainittujen omaisuuserien lisäksi myös sijoitusomaisuutta tai velkojen määrä on huomattava. Mikäli perinnönjättäjä jättää testamentin ja pesä on muuten tavanomainen, palkkio sijoittunee usein vähimmäishinnan tienoille.

alk.500e


Mikäli pesä on erityisen työläs omaisuuden arvostamisen, verosuunnittelun, pesänosakkaiden selvittämisen yms. kannalta, perunkirjoituspalkkio määräytyy tuntitaksan pohjalta.