Testamentti

Testamentilla pystyt määräämään omaisuutesi jakautumisesta kuolemasi jälkeen. Vähimmillään testamenttimääräys voi koskea testamentinsaajan (yleensä rintaperillisen) puolison avio-oikeuden poissulkemista. Enimmillään lapseton testamentintekijä voi määrätä koko omaisuudestaan vastoin lakimääräistä perimysjärjestystä. Rintaperillisen lakiosaoikeus rajoittaa omaisuudestasi määräämistä, jos sinulla on lapsia. Testamenttimääräys voi koskea omaisuuden omistusoikeutta tai vain sen hallintaoikeutta. Testamentin laatimisella on usein perintöverotuksellisia vaikutuksia, minkä johdosta se on syytä laatia juristin avustuksella. Testamentin laatimista koskee myös erittäin tiukat muotovaatimukset.

Testamentin toimeenpano

Halutessasi toteutamme ja varmistamme että jäämistösi hoidetaan testamentissasi mainitulla tavalla, testementissa määritetyille tahoille. Testamentin toimeenpanija pitää mainita testamentissa, mikäli haluat että toimeenpanija on tietty henkilö/ toimija.

Myös hautausjärjestelyistä on mahdollista laatia hautaustestamentti jossa on määritelty asiat miten haluat hautauksesi toteutettavan. Hoidamme halutessasi myös hautaustestamentin toimeenpanon.