Testamentti

Testamentilla pystyt määräämään omaisuutesi jakautumisesta kuolemasi jälkeen. Vähimmillään testamenttimääräys voi koskea testamentinsaajan (yleensä rintaperillisen) puolison avio-oikeuden poissulkemista. Enimmillään lapseton testamentintekijä voi määrätä koko omaisuudestaan vastoin lakimääräistä perimysjärjestystä. Rintaperillisen lakiosaoikeus rajoittaa omaisuudestasi määräämistä, jos sinulla on lapsia. Testamenttimääräys voi koskea omaisuuden omistusoikeutta tai vain sen hallintaoikeutta. Testamentin laatimisella on usein perintöverotuksellisia vaikutuksia, minkä johdosta se on syytä laatia juristin avustuksella. Testamentin laatimista koskee myös erittäin tiukat muotovaatimukset.