Anne Moisio

OTK, varatuomari


Olen valmistunut oikeutieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta v. 2004 ja suorittanut varatuomarin kelpoisuuden edellyttämän tuomioistuinharjoittelun Jämsän käräjäoikeudessa v. 2005-2006.

Urani aikana olen työskennellyt vakuutusoikeudessa, ELY-keskuksessa palkkaturvalakimiehenä, yleisenä edunvalvojana sekä viimeisimpänä Satakunnan oikeusaputoimistossa julkisena oikeusavustajana. Työkokemukseni johdosta minulla on erityisosaamista työoikeudellisissa kysymyksissä, edunvalvontaoikeudellisissa kysymyksissä sekä vakuutusoikeuden toimialaan kuuluvissa etuusasioissa. Julkisena oikeusavustajana olen hoitanut arkipäivän oikeudellisia ongelmia laidasta laidaan.